Τη Δευτέρα 22 Απριλίου οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων θα σχολάσουν στο τέλος της 6ης διδακτικής ώρας, δηλαδή 13.20, λόγω συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Από τη Διεύθυνση