Τη Δευτέρα 1.4.2024 θα πραγματοποιηθεί παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον μήνα Μάρτιο και οι μαθητές/ μαθήτριες θα σχολάσουν στο τέλος της 5ης διδακτικής ώρας, δηλαδή στις 12.30. 

Από τη Διεύθυνση