Η Σχολική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου μας δημιουργήθηκε και οργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Σχολικές Βιβλιοθήκες για τη Δ/θμια Εκπαίδευση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β' ΚΠΣ), που σχεδιάστηκε για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών με στόχο να επιφέρουν διορθωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 4000 βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό για πολλά μαθήματα, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Συγκεκριμένα έχει υπολογιστές, οι οποίοι έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, προτζέκτορα, οθόνη για προβολές, φωτοτυπικό μηχάνημα, εκτυπωτές και scanner.

Οι μαθητές μπορούν να δανειστούν λογοτεχνικά αλλά και γενικότερα επιστημονικά βιβλία ,να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές για οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα αλλά και να μελετούν στον καλαίσθητο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν το χώρο για να κάνουν εκεί το μάθημά τους χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες αλλά και το διαδίκτυο. Επίσης, στο χώρο αυτό μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και ερευνητικές εργασ?ες.

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, ώρες 10.00-12.00

Υπεύθυνες βιβλιοθήκης για το σχολικό έτος 2014-2015 είναι οι κυρίες Μάνου θεοδώρα (ΠΕ02) και Γρίλλια Μαρία (ΠΕ02).

   bibliothiki2                              

bibliotheke1         

bibliotheke3