Τbbem mouseio lavrioο Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (ΒΒΕΜ), με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς στέλνει ενημερωτικό με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και με την εντατικοποίηση της λειτουργίας του Λιμένος Λαυρίου, το ΒΒΕΜ είναι στη διαδικασία μελέτης ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος», το οποίο χορηγείται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιείται από 01/04/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, τους στόχους και τις θεματικές ενότητες του προγράμματος πατήστε εδώ.