Την Παρασκευή 24/2/23 θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι τρεις πρώτες διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκδήλωση για την Αποκριά στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές/ μαθητριες θα σχολάσουν στις 11:45 π.μ. περίπου.

Από τη Διεύθυνση