Την Τρίτη 7/2/2023 ΔΕ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

Την Πέμπτη 9/2/2023, μετά τις 14:00, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα e-mail των γονέων/κηδεμόνων οι έλεγχοι προόδου Α’ τετραμήνου των μαθητών/τριών.

Την Παρασκευή 10/2/2023 θα πραγματοποιηθούν οι τρεις πρώτες διδακτικές ώρες μαθήματος και οι μαθητές θα σχολάσουν στις 10:45 πμ, οπότε και θα ακολουθήσει η δια ζώσης ενημέρωση από τους διδάσκοντες/τις διδασκουσες για όσους γονείς/κηδεμόνες το επιθυμούν.

 Από τη Διεύθυνση