Οι μαθητές και οι μαθήτριες :
Φροντίζουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και να παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο στις αίθουσες και την έναρξη της εξέτασης (σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα).
• Με το χτύπημα του κουδουνιού μπαίνουν στις αίθουσες και κάθονται στα θρανία με αλφαβητική σειρά, ακολουθώντας τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών.
Μπορούν να έχουν μαζί τους στυλό μπλε ή μαύρο, μολύβι, γόμα γεωμετρικά όργανα, μπουκάλι νερό. Γράφουν μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας (ΟΧΙ στυλό που σβήνουν με την τριβή ή τη θερμότητα!).
Δεν μπορούν να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά (ακόμη κι αν αυτά είναι απενεργοποιημένα), διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας (π.χ. smartwatch). Τέτοια αντικείμενα, εφόσον έρθουν στο σχολείο, παραδίδονται στον υπεύθυνο και φυλάσσονται εκτός αίθουσας.
• Διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις των θεμάτων, γράφουν σύμφωνα με τις οδηγίες του/των εισηγητή/των και παραμένουν υποχρεωτικά στην αίθουσα εξέτασης 30 λεπτά τουλάχιστον μετά τη διανομή των θεμάτων.
• Παραδίδουν το γραπτό τους στους επιτηρητές όταν τελειώσουν την εξέταση και οπωσδήποτε με τη λήξη του χρόνου εξέτασης.
Όσοι/ες εξετάζονται προφορικά ενημερώνουν τους επιτηρητές όταν είναι έτοιμοι/μες, παραμένουν στην αίθουσα και περιμένουν τη σειρά τους για να εξεταστούν.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ από όλους/ες –μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς- είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στη διάρκεια των εξετάσεων. Συνεπώς, οι μαθητές/τριες καλό είναι να έχουν μαζί τους τουλάχιστον δύο μάσκες. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του σχολείου όλοι και όλες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, όπως αυτά ισχύουν για τις σχολικές μονάδες.

Σε αυτή την πρώτη δοκιμασία δε χρειάζεται άγχος. Θα είμαστε δίπλα σας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο σεβόμενοι/νες τη διαδικασία!
Καλή επιτυχία παιδιά!
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων