Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

με βάση τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ7/6-1-2022 παρακαλούμε όπως διενεργήσετε για την πρώτη εβδομάδα 3 self test στα παιδιά σας. Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα και το αποτέλεσμα δηλώνεται άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου για την περίπτωση που ζητηθεί η επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οι μαθητές/τρίες μπορούν να προσκομίζουν χειρόγραφη βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός που προκύπτει από τη δήλωση στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ο/η μαθητής/τρια παραμένει στο σπίτι του και μας ενημερώνετε άμεσα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ86