Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 θα γίνουν κανονικά οι τέσσερις (4) πρώτες διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες θα παραμείνουν στο χώρο του σχολείου καθώς θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και θα σχολάσουν μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία (περίπου 12.45). Στο σχολείο θα παραμείνουν μόνο οι 11 μαθητές/τριες της εφορευτικής επιτροπής για την καταμέτρηση των ψήφων, οι οποίοι/ες θα αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η Διεύθυνση