Την Τρίτη 04/10/22 οι μαθητές και οι μαθητριες όλων των τάξεων θα σχολάσουν στις 12.30 λόγω συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη Διεύθυνση