Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, αφού διαβάσουν προσεκτικά την επιστολή από τη Γενική Δ/νση Σπουδών ΔΕ του ΥΠΑΙΘ, να συμπληρώσουν χειρόγραφα την αναρτημένη Υπεύθυνη Δήλωση, να την υπογράψουν σύμφωνα με τις οδηγίες και να την επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ μέσω των μαθητών στο σχολείο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ