Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Λυκείου, πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση επιλογής τύπου Λυκείου σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (Για να κάνετε λήψη της δήλωσης πατήστε ΕΔΩ):

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Συμπληρώστε Ονοματεπώνυμο Γονέα, Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Μαθητή/τριας.

2. Επιλέγετε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, συμπληρώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σε περίπτωση επιλογής ΕΠΑΛ αναφέρετε σε ποιο συγκεκριμένα.

3. Αναφέρετε όλα τα στοιχεία Διεύθυνσης. Συμπληρώστε επίσης και τις οδούς που οριοθετούν το οικοδομικό τετράγωνο της κατοικίας σας.

4. Αν υπάρχουν αδέρφια που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο και θέλετε να φοιτήσει στο ίδιο ο μαθητής/τρια , γράψετε το όνομα του παιδιού που φοιτεί στο Λύκειο / το όνομα του ΓΕΛ και την τάξη.

5. Στη 2η σελίδα στο Α: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ επιλέξτε ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Υποχρεωτικά), συμπληρώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

6. Αν επιλέξτε ΕΠΑΛ διαλέξτε υποχρεωτικά 3 μαθήματα από τον πίνακα Β, συμπληρώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
7. Ημερομηνία και αναγραφή ονομ/μου στο τέλος της δήλωσης.

Μετά τη συμπλήρωση θα τη στέλνετε στα email των υπευθύνων καθηγητών του τμήματος που ανήκει ο μαθητής,σας έχουν αποσταλλεί με email από το myschool

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!: προθεσμία αποστολής της δήλωσης μέχρι Παρασκευή 26-3-2021.