Την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11.45.