eggrafes afisa1Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αί-τηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κω-δικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι

οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανή-λικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοι-χεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευ-θυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραί-τητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.
Επισημαίνεται ότι για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθη-τών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοιτούν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019.

Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατό-τητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
 Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
 Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
 Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
 Μαθήματα επιλογής ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου)
 Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
Για τα ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):
 Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προό-δου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
 Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μα-θητή/-τριας