Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί σχολικός περίπατος, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Οι μαθητές στην περίπτωση αυτή θα σχολάσουν στις 12.30.