Για την εκδρομή της Β’ τάξης του σχολείου μας στην Καλαμάτα στις 22-24/4/18 επιλέχθηκε το γραφείο Smile Acadimos.

Από τη Διεύθυνση