Στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιούνται τα ακόλουθα Πολιτιστικά Προγράμματα:

politistika1. Ανοιχτοί διάλογοι μεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης. Διερεύνηση των Μουσείων της Γαλλίας.

Πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο τη γνώση της ιστορίας της τέχνης και την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Βάκα Θεοδώρα ΠΕ15, Δάφνος Ελευθέριος ΠΕ08

2. Από την αρχαιότητα στο σήμερα. Μια αναδρομή του πολιτισμού μέσα από τα Μουσεία του Λονδίνου.

Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, η απελευθέρωση της φαντασίας και του ταλέντου καθώς και η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης και της συνεργατικότητας.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιωτόπουλος Χρήστος ΠΕ19, Νασιοπούλου Βασιλική ΠΕ05, Γρίλλια Μαρία ΠΕ02

3. Παρίσι: Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική μέσα από τα κτίρια και τα μουσεία.

Πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο την κατανόηση της εξέλιξης της Τεχνολογίας μέσα από την αρχιτεκτονική, τα κτίρια και τα μουσεία.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταθόπουλος Άγγελος ΠΕ17,  Μπαμιά Κλεοπάτρα ΠΕ05

4. e- Twinning: The character project:  educating the heart.

Συνεργασία με άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Ενωμένης Ευρώπης (Αγγλίας, Γαλλίας, Σουηδίας). Σκοπός η ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών για τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπαφατάκη Χαρούλα ΠΕ06

5. e-Twinning: Learning by doing:  geography and green habits.

Θέμα του προγράμματος είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης μ?σα από τη βιωματική γνωση και στόχος η συνεργασία με σχολεία της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φέγγη Θεοδώρα ΠΕ16