Β΄ ΤΑΞΗ

  • Δευτέρα 5/9/22, ώρα 09.00-12.00: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
  • Τρίτη 6/9/22, ώρα 09.00-12.00: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  • Τετάρτη 7/9/22, ώρα 09.00-11.00: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ