Πατώντας στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την ύλη των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων ανα τάξη και μάθημα για τις προαγωγικές και απολυτήριες ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου 2022 .

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ