29 Ιανουαρίου 2016,
5:00μμ-9:30μμ,

Αίθουσα κινηματογράφου Α.Σ.Κ.Τ., Πειραιώς 256

le ballon rougeΤο ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ και ΔΡΑΣΗΣ (http://balloonartpeople.blogspot.gr/) είναι ένα καινούριο δίκτυο που σαν σκοπό έχει να ενώσει καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές, εργαζόμενους στις κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήμες, γονείς, μαθητές και όσους γενικά ενδιαφέρονται για την ανθρωπιστική παιδεία, κάτω από τον κοινό στόχο της διάχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την Τέχνη. Επίσημα δημιουργήθηκε από εικαστικούς και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Ένωσης , το Σεπτέμβρη 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

(η αίτηση συμμετοχής  βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 109161/Δ2/13-09-2022 υπουργικής απόφασης  προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης ή θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

(η αίτηση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το σχολικό έτος 2016-2017» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3406/21-10-2016 προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

(η αίτηση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 167152/Δ2 υπουργικής απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το σχολικό έτος 2016-2017» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3638/16-10-2017 προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

(η αίτηση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 164700/Δ2 υπουργικής απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4517/16-10-2018 προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η Τετάρτη  2 Δεκεμβρίου 2020.

(η αίτηση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 125614/Δ2 υπουργικής απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-21» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4194/29.09.20 προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

sxoleio paixnidiou 436x270

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις συμπληρωματικές οδηγίες για τις βιωματικές δράσεις Γυμνασίου 2015-2016 πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Συμπληρωματικές Οδηγίες

 

 

kleepaulcomposition

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/13-10-2015 του Δ.Σ.) τροποποιείται το με αρ. πρωτ. 144958/Δ2/16-09-2015 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ ως προς τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016. Για την τροποποίηση πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου 2015-2016

 

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, ώρα 09.30

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Ώρα προσέλευσης μαθητών 09.00

 

politexneio1

politexneio2

politexneio3

 

tree knowledge concept school 21035692Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/07-07-2015 Δ.Σ.) οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη διδασκαλία των βιωματικών δράσεων και των μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχoλικό έτος 2015-2016. Συγκεκριμένα:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων 2015-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων 2015-2016

Οδηγίες για τις βιωματικές δράσεις 2015-2016

 

Ο Δήμος Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά το θεσμό του “Κοινωνικού Φροντιστηρίου” που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να πατήσετε εδώ...

 

Ο καθιερωμένος Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

Μετά το τέλος της τελετής του αγιασμού θα γίνει διανομή των σχολικών βιβλίων ανά τάξη και τμήμα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του σχολείου. Οι μαθητές/τριες ΔΕ χρειάζεται να έχουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα. Θα παραλάβουν τα βιβλία τους σε ατομικές πλαστικές σακούλες. Επειδή τα σχολικά εγχειρίδια -ιδίως των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου- είναι πολλά και βαριά, παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση των παιδιών τους στη μεταφορά των βιβλίων.

Όταν ολοκληρωθεί η διανομή των βιβλίων, οι μαθητές/-τριες θα αποχωρήσουν από το χώρο του σχολείου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης εύχονται στους μαθητές, στις μαθητριες και στους γονείς τους μια καλή, ασφαλή  και δημιουργική σχολική χρονιά.

agiasmos

 

12.18 paulKlee RedBalloon

 

 

 Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης των μαθητών θα δίνονται από την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρες 09.30 με 12.30.

 

 

 

12.18 paulKlee RedBalloon

 


Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης των μαθητών θα δίνονται από την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρες 09.00 με 12.00.

 

 

 

 

12.18 paulKlee RedBalloon

 

 

Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης των μαθητών θα δοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 09.00 λόγω τεχνικών προβλημάτων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

 

12.18 paulKlee RedBalloon

 

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του σχολικού έτους 2015-2016 θα ανακοινωθούν στο σχολείο την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης των μαθητών θα δίνονται από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρες 09.00 με 13.00.

 

 

Σας ενημερώνουμε οτι οι κηδεμόνες των μαθητών που το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση των ελέγχων.

 

exams

 

Πατώντας στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την εξεταστέα ύλη ανά μάθημα και των τριών τάξεων καθώς και το πρόγραμμα  εξετάσεων της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό 2014-2015.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ όλων των τάξεων

 

prosklisigonewn

 

agogiygeiaΗ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης οργανώνει ημερίδα με τίτλο «Αγωγή Υγείας στην εφηβική ηλικία».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 στο 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, Μ. Αντύπα & Τζουμαγιάς (είσοδος από οδό Ηφαίστου), Ηλιούπολη, τηλ. 210 9945630 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 24-4-2015

Πρόγραμμα Ημερίδας

endΣας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας για το διδακτικό έτος 2014-2015, ορίζεται η 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/9-4-2015 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 629).

 Πατήστε το σύνδεσμο για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας