Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Διοτίμα με θέμα " Έμφυλη βία: Πρόληψη και αντιμετώπιση σε χώρους εκπαίδευσης", από την κ. Βιργινία Ξυθάλη, Ψυχολόγο και  Υπεύθυνη επιμορφώσεων του Κέντρου. Μέσα από τη συμμετοχή προέκυψαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και προβληματισμοί γύρω από την συγκεκριμένη θεματική. Επιπλέον, η ομάδα των εκπαιδευτικών ενημερώθηκε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για την έμφυλη βια και τις πρακτικές εφαρμογές της. 

DIOTIMA