Αγαπητοί γονείς,

στους ενεργούς συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις κηδεμονίας των μαθητών/-τριών και επικαιροποίησης στοιχείων επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1ου Κηδεμόνα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2ου Κηδεμόνα

Κάθε μία από τις δηλώσεις αφορά έκαστο γονέα/κηδεμόνα χωριστά, συνεπώς θα συμπληρωθεί ευκρινώς με τα ατομικά στοιχεία του/της κηδεμόνα και θα υπογραφεί από τον/την ίδια.

Παρακαλείστε να μεριμνήσετε για την επιστροφή των δηλώσεων, συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων, έως και την Παρασκευή 23/09/22. Η επίδοση των δηλώσεων θα γίνει από τους μαθητές/τις μαθήτριες στους υπευθύνους εκπαιδευτικούς του τμήματός τους χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο.

Από τη Διεύθυνση