Παρακαλούμε να κατεβάσετε προς ενημέρωσή σας τα συνημμένα αρχεία:

1. Γενικές Οδηγίες και συμβουλές χρήσης του διαδικτύου.

2. Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

3. Ασφαλής εργασία εξ αποστάσεως.

Από τη Διεύθυνση