Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές του σχολείου μας θα σχολάσουν στις 12.00 λόγω συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη Διεύθυνση