Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης, «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026» εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης μαθητών/τριών στο σχολείο μας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας θα υποστηρίζεται από τη ψυχολόγο κα Τζήκα Βάγια (ΠΕ23). Οι βασικές αρμοδιότητες ενός ψυχολόγου σε μια σχολική μονάδα είναι οι εξής:
Α) Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας
Β) Ο ρόλος του ψυχολόγου θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
Γ) Υποστηρίζουν σε ατομικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Δ) Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, αλλά και ομαδικών.
Ε) Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων
ΣΤ) Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Η ψυχολόγος κ. Τζήκα θα παρέχει τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη 8.15 έως 12.25. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια ατομική συμβουλευτική συνάντηση μαζί της, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα και το email του σχολείου, για τον καλύτερο προγραμματισμό των ραντεβού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη ατομική συνάντηση των μαθητών με τη ψυχολόγο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και από τους δύο γονείς, επικυρωμένης μέσω gov ή ΚΕΠ

Με εκτίμηση,                                                                                                       Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια                                                                                                     Τζήκα Βάγια
του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης                                                                      Ψυχολόγος
Βασιλική Μαρία Τζούβελη